Bilirkişilik ve Arabuluculuk

Sağlık sektörü kendine has dinamizmi nedeniyle hizmet verenler ve hizmet alanlar arasında çeşitli nedenlerle anlaşmazlıklar oluşmaktadır. Birçok hasta sağlık okuryazarlığı olmadığı ya da mevzuata hakim olmadığı için malpraktis ve/veya komplikasyonun farklarını tam olarak bilmeden hukuki yollara başvurmaktadır.

Ek olarak alınan sağlık hizmeti ve fiyatlandırmayla ilgili anlaşmazlıklar çıkmaza girmekte ve özellikle hastalar mağdur olmaktadırlar.

İşte bu aşamada alanlarında uzman bilirkişi ekibimiz ile hastalara, hekimlere, sağlık kuruluşlarına ve sigorta kuruluşlarının sağlık savunuculuğunu yapmakta ve arabuluculuk yapmaktayız.

do my essay for mebest custom writingbuy college papers onlineterm papercloud mining altcoinsessay writer