İşletme Yönetimi

Her sağlık kuruluşunun açılışından itibaren oluşan bir kurumsal yaklaşımı ve kültürü vardır. Bu kültür 1-2 yıl geçtikten sonra tamamen yerleşmektedir. Eğer hastane kültüründe bazı alanlar ve hizmetler istenilen verimlilikte veya performansta olmazsa uzun süre bu kültür değiştirilememektedir.

Sağlıkçılar, yüksek disiplinle hizmet vermek zorunda olduklarından geleneksel yaklaşımcı olmakta ve yeniliklere daha kapalı yaklaşmaktadırlar. Birçok alanda yaşadığımız statükocu yaklaşım aslında en fazla hastanelerde yaşanmaktadır. Herkes rol modellerinden gördüğünü en doğru yöntem olarak benimseyerek uygulamak istemektedirler. Ekibimiz çok çeşitli disiplinlerde ve şirketlerde yaşadıkları farklı tecrübeleri sizin ihtiyaçları doğrultusunda yorumlama ve hayata geçirme tecrübesine sahiptir. İşletme körlüğüne girmiş ve statükocu hastanelerde daha iyiye gitmek adına bütünsel ve dönemsel veya tam/kısmi destekler ile hem hastane sahiplerine hem yöneticilerimize destek ve danışmanlık vermekteyiz. Gerektiğinde yerinde ve sorumluluk alarak veya ekibimiz ile beraber ezberi bozmamız gereken yerlerde ezberi bozarak, hastalarımıza güvenli ve kaliteli, yatırımcılara ise daha verimli sağlık hizmeti sunabilmenin yolunu beraber açabiliriz.